Velkommen til Endelave ApS

I april 2009 stiftedes Endelave ApS med det formål at investere i Endelave Kro og at få kroen i drift igen efter længere tids lukning.

Den 1. juni 2009 åbnede kroen efter en gennemgribende renovering – og siden drevet af både forpagtere og ApS’et selv.

Pr. 1. marts 2022 drives Endelave Kro af Marie og Frederik Mejlvang-Ipsen

Endelave ApS har en siddende bestyrelse, hvis primære opgaver er at sikre en rentabel drift af kroen samt at søge midler og støtte til nyinvesteringer og forbedringer.

I dag har knap 130 personer (fastboende, fritids-øboere, sejlere, flyvere og andre venner af øen) tegnet anpart i kroen (se desuden “Køb anpart”)

Vi har via LAG Småøerne modtaget støtte til vores ‘Projekt Energioptimering’ fra

Link til hjemmeside for Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne

tp://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm