Bestyrelsen

Bestyrelsen i Endelave ApS vælges for ét år ad gangen – ved den årlige ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen 2022:
Navn Bestyrelsespost
Anders Møller-Agersnap
Vesterby 41B
8789 Endelave
Tlf. 40 47 48 78
Bestyrelsesmedlem
Formand
Erik Munk
Vesterby 42A
8789 Endelave
Tlf. 20 74 91 78
Bestyrelsesmedlem
Administrator / direktør
Helle Brandt-Hansen
Vesterby 42A
8789 Endelave
Tlf. 20 60 91 83
Bestyrelsesmedlem
Per Faber
Vesterby 50
8789 Endelave
Tlf. 20 20 28 44
Bestyrelsesmedlem
Pia Faber
Vesterby 50
8789 Endelave
Tlf. 51 46 46 19
Bestyrelsesmedlem
Niels Aalund
Endelave Strandvej 10
8789 Endelave
Tlf. 29 45 19 01
Bestyrelsesmedlem
Amalie Nyland Hansen
Vesterby 38
8789 Endelave
Tlf. 21 79 70 07
Bestyrelsesmedlem